Anne Martens

Levensfilosoof en kunstenares

Gepubliceerd op 20-06-2015

2015-06-20

Easycratie

betekenis & definitie

Easycratie is volgens Aslander en Witteveen (2010) een nieuwe manier van werken, organiseren en samenwerken, waarbij binnen bestaande spelregels handig gebruik wordt gemaakt van de voor iedereen vrij toegankelijke verworvenheden van de informatietechnologie

In de ogen van de schrijvers is easycratie de leukste vorm van bureaucratie en tevens de minst moeilijke. 'Kennis is macht' is veranderd in 'kennis delen is macht'. De nieuwe manier van werken is een bewustwordingsproces. Collectieve intelligentie, kennisdeling, transparante communicatie, openheid, verbinding en zwermen zijn de belangrijkste thema's voor de easycratie. Een easycraat kenmerkt zich door de behoefte een wezelijke bijdrage te leveren en zichzelf nuttig te maken.