Angela van Buuren-Evers

Advocaat at Van Iersel Luchtman N.V.

Gepubliceerd op 11-11-2016

2016-11-11

Schuldsanering

betekenis & definitie

De schuldsaneringsregeling (WSNP) is een wettelijke regeling die aan een natuurlijk persoon met financiële moeilijkheden de mogelijkheid biedt om binnen een bepaalde periode, doorgaans drie jaar met optie tot verlenging tot vijf jaar, schuldenvrij te zijn. De schuldenaar start na afloop van de WSNP met een schone lei.

Natuurlijke personen die in financiële problemen verkeren, kunnen een verzoek doen om toegelaten te worden tot de schuldsanering, die geregeld is in de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (Wsnp). Er is een aantal strikte voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling (problematische schulden, in de vijf voorafgaande jaren te goeder trouw geweest/geen bewuste schulden zoals door fraude, een misdrijf of onverantwoordelijk gedrag, poging schuldhulpverleningstraject, de afgelopen tien jaren geen Wsnp doorlopen, de verplichtingen van de Wsnp nakomen en inspanningen leveren zo veel mogelijk te verdienen) . Als de persoon niet voldoet aan de toelatingseisen, kan de rechtbank het verzoek tot toelating Wsnp toch toewijzen, als blijkt dat de persoon in kwestie de oorzaken van de problemen onder controle heeft gekregen. Mocht de persoon toegelaten worden, dan wijst de rechtbank een bewindvoerder toe die wordt belast met het beheer en de vereffening van goederen die tot de boedel behoren. Gedurende die periode verkrijgt de saniet, de persoon die in de schuldsaneringsregeling verkeert, een minimaal bedrag om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het surplus, het meerdere dat verdiend wordt boven dit niveau (vergelijkbaar met bijstandsniveau), dient te worden afgedragen aan de boedel ten behoeve van zijn schuldeisers. Na afloop van de periode waarin de schuldsaneringsregeling van toepassing is, wordt een eindzitting gehouden. De rechtbank bepaalt dan of de saniet zich gehouden heeft aan de voorwaarden die gesteld zijn ten tijde van het uitspreken van de schuldsanering en als gevolg daarvan wel of geen schone lei krijgt.