Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 26-05-2015

2015-05-26

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

betekenis & definitie

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een Nederlandse wet, sinds 1980 van kracht, die regels geeft voor de invulling van het grondwetsartikel dat de overheid bij de uitvoering van haar taak openbaarheid betracht.

In de Wob is openbaarheid de regel, geheimhouding de uitzondering. Zo zijn sinds invoering van de Wob bijvoorbeeld wetgevingsadviezen van de Raad van State openbaar. Burgers kunnen voor openbaarmaking van informatie eventueel een beroep op de rechter doen. De Wob is vergelijkbaar met de Freedom of Information Act die in de VS en Canada bestaat. In België kwam er een dergelijke wet in 1997.