Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 03-07-2015

2015-07-03

Wet internationale misdrijven

betekenis & definitie

De Wet internationale misdrijven is een Nederlandse wet (1 oktober 2003) die genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en marteling strafbaar stelt.

De maximumstraf is levenslang. Ook daden gepleegd door niet-Nederlanders kunnen worden vervolgd, mits de verdachte zich in Nederland bevindt. De wet handhaaft de immuniteit van staatshoofden, diplomaten en dergelijke. De aanvaarding van de wet hing samen met de oprichting van het Internationaal Strafhof.

Amnesty meent dat internationale misdrijven in elke nationale wetgeving moeten worden opgenomen, ook om het verwijzen van beklaagden naar internationale rechtbanken mogelijk te maken.