Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Wereldraad van Kerken

betekenis & definitie

De Wereldraad van Kerken (Engels: World Church Council) is een organisatie van meer dan 300 reformatorische en oosterse kerken met Genève als hoofdzetel, opgericht in 1948. De rooms-katholieke kerk is waarnemer. Tot de doelstellingen van de WCC behoort het bewerkstelligen van rede, rechtvaardigheid en heelheid van de schepping.

In 1966 riep de WCC ontwikkelde landen op ten minste 1% van hun bruto nationaal product als ontwikkelingshulp ter beschikking te stellen. In de kerkelijke opdracht tot 'diaconie' werd in 1970 kerken voorgesteld ten minste 2% van hun fondsen aan ontwikkelingsfondsen af te staan. In 1974 stichtte de WCC een fonds voor de bestrijding van racisme. In 1980 werden kerken opgeroepen hun investeringen terug te trekken uit bedrijven die belangen hadden in Zuid-Afrika.

In veel landen zijn kerkelijke organisaties naar de vorm van het WCC ingesteld, zoals de Nederlandse Raad van Kerken. Deze kende een werkgroep voor mensenrechten, die zich onder meer heeft beziggehouden met vluchtelingen, kerkasiel, mensenrechteneducatie en acties ten behoeve van vervolgde gelovigen.