Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 03-07-2015

2015-07-03

Wereld Honger Index

betekenis & definitie

De Wereld Honger Index (of: WHI) een index van de hongersnood in de wereld, op basis van gegevens van 120 ontwikkelingslanden en nieuw-geïndustrialiseerde landen. Gepubliceerd in 2008, waarbij bleek dat de situatie sinds 1990 enigszins was verbeterd.

De voedselsituatie ging met meer dan 10 procent vooruit in Angola, Ethiopië, Ghana, Haïti, Malawi, Mozambique, Peru en Vietnam. De voedselsituatie was echter erg slecht in onder meer Noord-Korea, Burundi, de Comoren, Democratische Republiek Congo, Guinea Bissau en Liberia.

Voedselproblemen zijn niet op de eerste plaats het gevolg van onvoldoende capaciteit (de wereld kan meer dan voldoende voedsel produceren), natuurrampen of inefficiënt gebruik van landbouwgrond. Ze zijn vooral het gevolg van armoede, gebrekkige organisatie, ongelijke handelsverhoudingen en het onderdrukken van vrij ondernemerschap. Een ernstige verstoring van de wereldvoedselproductie vormen de enorme subsidies die in het Westen aan landbouw en veeteelt worden gegeven: meer dan 300 miljard dollar per jaar. Een deel van dat geld wordt gebruikt om niet te produceren en bijvoorbeeld akkerland ongebruikt te laten.

Het aantal mensen dat honger lijdt is tussen 1990 en 2008 met tachtig miljoen gestegen tot 923 miljoen, van wie 815 miljoen leven in ontwikkelingslanden. Het percentage mensen met honger daalde wereldwijd echter aanzienlijk, van 37% in 1970 tot 17% in 2007.

Er is veel 'verborgen' hongersnood; zo zou in China wellicht 10% van de bevolking (vooral in afgelegen gebieden) onvoldoende te eten hebben. In Afrika bleef de voedselproductie tussen 1970 en 1985 achter bij de bevolkingsgroei, en hield in de jaren daarna ongeveer gelijke tred. De internationale voedselhulp van de FAO en de nationale hulporganisaties kwam vooral ten goede aan Afrika.