Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Verklaring van Rio

betekenis & definitie

De Verklaring van Rio is een beginselverklaring van de United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) in Rio de Janeiro, juni 1992. De Verklaring van Rio de Janeiro is een internationale verklaring inzake milieu en ontwikkeling.

Het handvest is gebaseerd op de overtuiging dat alle leven op aarde onderling afhankelijk is. Het handvest telt 27 grondbeginselen, die betrekking hebben op respect voor de gemeenschap, economische rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid, democratie, vrede, bescherming van het milieu, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.

Tijdens de Rio-conferentie is een aantal verdragen en verklaringen ondertekend: het biodiversiteitsverdrag, het raamverdrag inzake klimaatverandering en de bossenverklaring. Tevens is tijdens de conferentie Agenda 21 tot stand gekomen waarin het mondiale milieubeleid voor de 21e eeuw is vastgelegd.

De Verklaring van Rio heeft niet het karakter van een verdrag. De beginselen van de verklaring zijn niet afdwingbaar, maar de betekenis ervan wordt wel versterkt wanneer ze door internationale rechters worden erkend en toegepast.