Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 22-05-2015

2015-05-22

Verdrag over Onmenselijke Wapens

betekenis & definitie

Het Verdrag over Onmenselijke Wapens of 'Verdrag over het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking hebben'. Het verdrag verbiedt onder andere niet-onderscheidende wapens.

Dat verdrag werd in 1980 in Genève aangenomen. Daaronder vallen onder meer wapens die kleine deeltjes het menselijk lichaam doen binnendringen, landmijnen, brandwapens en lasers die bedoeld zijn om permanente blindheid te veroorzaken. Het verbod geldt zowel voor internationale als binnenlandse gewapende conflicten. Dit verdrag is een uitbreiding van de Geneefse verdragen. Onder andere Nederland, België en de VS hebben het bekrachtigd. In het Eerste protocol (1977) bij de Geneefse verdragen staat trouwens een meer algemeen geformuleerd verbod op wapens die 'overbodige verwondingen of onnodig lijden' veroorzaken.