Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 26-05-2015

2015-05-26

Verblijfsvergunning

betekenis & definitie

Vreemdelingen hebben een verblijfsvergunning nodig om in een land te mogen verblijven. Dit is het geval voor vreemdelingen in Nederland en België.

Onderdanen van de Europese Unie kunnen binnen de Unie drie maanden zonder verblijfsvergunning in een ander land verblijven. Ook degenen die in de asielprocedure verkeren, behoeven geen verblijfsvergunning. Bij langer verblijf kan een vestigingsvergunning worden gevraagd.

Wie als ‘kennismigrant’ naar Nederland wil komen, moet een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en een verblijfsvergunning aanvragen. De werkgever start in Nederland een verzoek. Is het eerste advies van de Immigratiedienst positief, dan moeten documenten worden ingediend. Een eenmaal verleende MVV blijf zes maanden geldig.