Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 02-07-2015

Uitgeprocedeerden

betekenis & definitie

De term uitgeprocedeerden is een aanduiding voor asielzoekers voor wie de juridische mogelijkheden in de asielprocedure zijn uitgeput. In Nederland krijgt minder dan de helft van alle asielzoekers toelating als vluchteling of een verblijfsvergunning.

Uitgeprocedeerden moeten het land verlaten. Midden jaren negentig werd het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers geschat op 8.000, onder de 30.000 personen in asielzoekerscentra. In 2004 oordeelde de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie dat rond de 26.000 asielzoekers wegens uitputting van hun procedure Nederland zouden moeten verlaten (uitzetting). De groep bestond evenwel lang niet alleen uitgeprocedeerden. Ongeveer 10.000 van hen zijn vervolgens alsnog tot Nederland toegelaten, maar de minister heeft het door haar vertekende beeld nooit rechtgezet. Er is weinig gepubliceerd over de aantallen uitgeprocedeerden die daadwerkelijk zijn verwijderd.

Een van oorsprong kerkelijke organisatie, INLIA, tracht soms uitzetting te voorkomen door onder meer kerkasiel te verlenen. In afwachting van uitzetting kunnen uitgeprocedeerden worden gedetineerd; daarvoor richtte de Nederlandse overheid in 2004 vertrekcentra en uitzetcentra in.