Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Shoot to kill

betekenis & definitie

Shoot to kill is beleid waarin wetshandhavers en leger opdracht krijgen te schieten met het oogmerk te doden, bijvoorbeeld bij gewelddadige demonstraties of in de strijd tegen terroristen.

Deze opdrachten zijn openlijk verleend in onder meer Israël. In het Verenigd Koninkrijk zou het beleid hebben bestaan ten aanzien van het terrorisme van de IRA, maar dit is van officiële zijde altijd ontkend. Evenzo werd ontkend dat Amerikaanse troepen die in 2001 Afghanistan binnenvielen een dergelijke opdracht hadden gekregen.

Een opdracht tot shoot to kill is een schending van het recht op leven en kan worden beschouwd als een der misdrijven tegen de menselijkheid, en geldt in situaties van gewapende strijd als een oorlogsmisdaad.