Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Schorsende werking

betekenis & definitie

Schorsende werking is een term uit de asielprocedure en betekent de toestemming die een asielzoeker wordt verleend om gedurende de behandelingstijd van een verzoek tot herziening van de negatieve beslissing, in Nederland te mogen blijven.

In de nieuwe Vreemdelingenwet (2000) wordt schorsende werking automatisch verleend aan elke asielzoeker die tijdig beroep instelt tegen de afwijzing van zijn aanvraag. Er wordt ook schorsende werking verleend aan degenen die aangifte doen van mensenhandel (mensensmokkel).

Amnesty roept op tot ruimhartig gebruik van schorsende werking, zodat mensen ruim tijd en gelegenheid krijgen voor hun asielrelaas of klachten over mishandeling.