Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Sancties

betekenis & definitie

Sancties zijn alle maatregelen, zoals juridische straffen en disciplinaire straffen, waarmee negatief wordt gereageerd op ongewenst gedrag. Sancties maken soms deel uit van de gedragscodes van beroepscodes: overtreding van de regels kan dan leiden tot een boete of het verval van lidmaatschap van een beroepsorganisatie.

In de internationale verhoudingen is een sanctie een maatregel waarmee ongenoegen over de praktijk van een ander land tot uiting wordt gebracht. Een land kan bijvoorbeeld op een zwarte lijst worden geplaatst. Het wordt als een van de zwakke punten van internationaal recht gezien dat veel bepalingen niet zijn gekoppeld aan sancties bij overtreding.

Internationale sancties kunnen worden getroffen door een hof (bijvoorbeeld het Europese Hof voor Mensenrechten of het hof van het Amerikaans Verdrag), een internationale organisatie zoals de VN-veiligheidsraad of door regeringen. Sancties die de Europese Gemeenschap tegen Zuid-Afrika had ingesteld, zoals een verbod op nieuwe investeringen en een sportboycot, werden vanaf 1990 verminderd naarmate de afschaffing van de apartheid dichterbij kwam. In 1991 werden VN-sancties ingesteld tegen Irak, waarvan alleen humanitaire hulp en medicijnen waren uitgesloten. Tot de meest verregaande sancties behoren boycot en embargo.

Op dit moment is er een internationale sanctie van onder andere de Europese Unie en de VS tegen Rusland van kracht, vanwege de illegale annexatie van de Krim. Als reactie daarop boycot Rusland onder andere landbouwproducten uit Europese landen.