Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Renditions

betekenis & definitie

Renditions (Nederlands: overdrachten) is een term die sinds de in 2011 begonnen ''war on terror'', gebruikt wordt voor het overdragen van gevangenen door de VS aan landen waar die gevangenen op geheime plaatsen werden vastgehouden en waar zij het risico liepen slachtoffer te worden van marteling en wrede behandeling.

Dergelijke geheime plaatsen van detentie waren er waarschijnlijk ook in Europa. De Raad van Europa en het Europees Parlement lieten onderzoek doen naar deze ''extraordinary renditions'' en het bestaan van geheime gevangenissen (`donkere plekken'). Organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch documenteerden de vluchten en legden getuigenissen vast van degenen die waren vervoerd.

In september 2006 gaf president Bush het bestaan van geheime gevangenkampen buiten de VS toe, echter zonder details te noemen. Eind 2006 herhaalde Amnesty dat zij van de Amerikaanse en Europese regeringen vroeg om de renditions onmiddellijk te stoppen en te onderzoeken of functionarissen zich aan schendingen van mensenrechten, waaronder marteling en onwettige gevangenenneming, schuldig hadden gemaakt.

Amnesty stelde in haar onderzoek onder andere: ''In de laatste paar jaren zijn honderden mensen door de VS en haar bondgenoten illegaal overgebracht naar landen als Syrië, Jordanië en Egypte, waar ze het risico lopen het slachtoffer te worden van marteling en andere vormen van mishandeling, en van verdwijningen. Sommigen zijn terechtgekomen in Guantánamo Bay, in door de VS geleide gevangenissen in Afghanistan of in “black sites” van de CIA. Advocaten kunnen geen petities richten aan de autoriteiten of om rechtsherziening of een eerlijk proces verzoeken voor degenen die in geheime detentie worden vastgehouden om de eenvoudige reden dat niemand weet waar en door wie ze worden vastgehouden. Internationaal toezicht is om dezelfde redenen onmogelijk.''