Réfugié sur place betekenis & definitie

Réfugié sur place is een Franse term en betekent ''vluchteling ter plekke''. Het is een benaming voor iemand die in eerste instantie niet, maar door ontwikkelingen uiteindelijk wel gevaar loopt in het land van herkomst.

Réfugié sur place is de benaming voor iemand die, ook al stond hem aanvankelijk geen vervolging te wachten, gevaar loopt omdat hij zich in het buitenland (bijvoorbeeld het land van asiel) heeft ingelaten met politieke activiteiten gericht op zijn herkomstland, of omdat de situatie in het herkomstland zich heeft gewijzigd. Zo'n vluchteling kan een beroep doen op het Vluchtelingenverdrag.