Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Refugees in orbit

betekenis & definitie

Refugees in orbit (Nederlands: vluchtelingen op drift) is een term voor asielzoekers die in successievelijke landen niet worden toegelaten en worden terug- of doorgestuurd, bijvoorbeeld van de ene luchthaven naar de andere.

Asielzoekers die geen asiel mogen aanvragen in bepaalde landen omdat een ander land daar verantwoordelijk voor zou zijn, terwijl dat betreffende land de asielzoeker niet (opnieuw) wil toelaten en bescherming bieden tegen refoulement, worden refugees in orbit genoemd. Zij zijn in de praktijk gedwongen rond te zwerven of worden teruggezonden naar het land van herkomst.

Onder meer het Verdrag van Dublin is bedoeld om aan het verschijnsel een einde te maken, door duidelijkheid te scheppen over de vraag welk land een asielaanvraag in behandeling moet nemen.