Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Refoulement

betekenis & definitie

Refoulement is de term voor het terugzenden van vluchtelingen naar hun land van herkomst indien zij vervolging te vrezen hebben.

Refoulement is verboden volgens het internationaal Vluchtelingenverdrag (zie art. 33). In West-Europese rechtspraak wordt voor bescherming tegen refoulement vaak verwezen naar art. 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat bescherming biedt tegen marteling en wrede behandeling (''Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen'').

Refoulement is het Franse woord voor terugdrijving of uitwijzing.