Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 02-07-2015

2015-07-02

Politieke transitie

betekenis & definitie

Politieke transitie is een aanduiding voor de overgang van een situatie van burgeroorlog of onderdrukking naar een rechtsstaat.

Vooral in de jaren negentig belandde een groot aantal landen, in Oost- en Midden-Europa en in het Zuiden, in een politieke transitie.

Een belangrijke kwestie is hoe rekenschap te geven van de schendingen van mensenrechten die in voorafgaande perioden zijn begaan. Deze rekenschap (Eng: transitional justice) kan de vorm krijgen van een waarheidscommissie, de berechting van daders, diverse vormen van verzoening, en vormen van herstel waaronder compensatie voor de slachtoffers en nabestaanden.