Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Plichten

betekenis & definitie

Een plicht is een wettelijk 'nadeel', datgene dat aan een ander toebehoort en moet worden vervuld. Plichten kunnen van juridische of niet-juridische aard zijn.

Onder de eerste soort valt bijv. een contract, onder de tweede soort valt bijv. dankbaarheid, onder beide valt de plicht om de waarheid te spreken. Plicht omvat in feite verschillende juridische begrippen, waaronder aansprakelijkheid, verplichting en vermogen. Sommige auteurs menen dat plichten altijd de tegenhangers van rechten zijn. In mensenrechtenverdragen wordt van plichten veel minder gewag gemaakt dan van rechten. De plichten worden in de regel geacht bij de overheid te liggen. Omdat veel van deze plichten slechts summier zijn uitgewerkt, is ook de positie van de rechten zwak. Plichten die bij burgers berusten zijn volgens het VN-verdrag (BuPo) o.m. die tot eventuele openbare dienstverlening in tijden van nood; contractuele verplichtingen; en de verplichting, ook aan staten, tot bevordering en naleving van de mensenrechten. Van de internationale mensenrechtenverdragen kent alleen het Afrikaans Handvest een uitgebreider lijst van verplichtingen. Verscheidene keren zijn pogingen gedaan om in VN-verband tot een 'verklaring van plichten' te komen, zoals ten tijde van de vijftigste verjaardag van de Universele verklaring in 1998. Die initiatieven hebben echter weinig aanhang gekregen: ze zouden er gemakkelijk toe kunnen leiden dat regeringen plichten benadrukken ten koste van rechten.