Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 22-05-2015

2015-05-22

PIOOM

betekenis & definitie

PIOOM staat voor (Programma voor Interdisciplinair Onderzoek naar Oorzaken van Mensenrechtenschendingen). Het is een academisch programma, gestart aan het eind van de jaren tachtig, met een centrum in Leiden en opgezet met steun van Amnesty International

Het onderzoek richtte zich op thema's als de rol van veiligheidsdiensten, militairen, politie en het juridisch apparaat, en op regionale studies, m.n. van Latijns-Amerika. Bijzondere aandachtsgebieden waren o.m. de psychologie van de folteraar (marteling), genocide en terrorisme. PIOOM publiceerde diverse rapporten en bracht jaarlijks een overzicht uit van militarisering en gewapende conflicten in de hele wereld (militarisering). Het programma is inmiddels stopgezet.