Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Pierre Sané

betekenis & definitie

Pierre Sané (1948) is een Senegalese activist voor mensenrechten en hoofd van de mensenrechtenafdeling van Unesco. Van 1993 - 2001 was hij secretaris-generaal van Amnesty International.

In de functie van secretaris-generaal bij Amnesty ijverde hij voor een uitbreiding van Amnesty's werkterrein, zodat niet alleen tegen nauw omschreven schendingen van klassieke mensenrechten actie werd gevoerd maar ook tegen vormen van discriminatie die sociaal-economische rechten (zoals vrije toegang tot onderwijs en de beschikbaarheid van voedsel) in gevaar brachten.

Hij had een belangrijk aandeel in de versterking van Amnesty-afdelingen en mensenrechtennetwerken in landen van de derde wereld, vooral in Afrika.