Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Onverdraagzaamheid

betekenis & definitie

De onwil om het bestaan van afwijkende ideeën of gewoonten te aanvaarden, vaak gekoppeld aan een afkeer van bepaalde kenmerken.

Onverdraagzaamheid uit zich in vormen als racisme, fundamentalisme, discriminatie van vrouwen, blasfemie en dogmatisme. Onverdraagzaamheid wordt vaak gesteld tegenover tolerantie, maar auteurs als Thomas Paine (1737-1809) hebben aangevoerd dat tolerantie eerder een blijk van onverschilligheid is dan een respectvolle behandeling van andere meningen. Daarom is solidariteit waarschijnlijk meer de tegenpool van onverdraagzaamheid.