Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Onteigening

betekenis & definitie

Onteigening is de zeggenschap van staten over de natuurlijke hulpbronnen, land e.d.

Dat recht is bijvoorbeeld ook in de Nederlandse grondwet vastgelegd. Er moet dan een schadevergoeding worden toegekend zoals 'bij wet is vastgelegd'; de grondwet garandeert dus niet dat schadevergoeding in álle gevallen verplicht is. Onteigening kan van economisch belang zijn, maar ook politiek gemotiveerd. Zo onteigende Indonesië in 1957-1958 Nederlandse eigendommen als protest in het conflict over Nieuw-Guinea. Dergelijke praktijken worden geaccepteerd in het internationaal recht. Het 'VN-handvest van economische rechten en plichten van staten' (1984) stelt dat onteigenende staten slechts verplicht zijn tot schadevergoeding 'als alle omstandigheden zo vereisen'.