Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Onafhankelijkheid

betekenis & definitie

Onafhankelijkheid is in het internationaal recht, een essentieel kenmerk van de staat als rechtspersoon.

De vrijheid te voorzien in eigen welzijn en ontwikkeling, zolang dit de legitieme rechten van andere staten niet schaadt. Onafhankelijkheid houdt in dat geen andere staat het recht heeft te interveniëren. Maar een andere staat mag eventueel met geweld trachten herstel van een begaan onrecht te bewerkstelligen. En een staat mag met goedkeuring van de VN-veiligheidsraad interveniëren om de vrede en veiligheid te waarborgen. De onafhankelijkheid van wilsbeschikkingen van het individu wordt in de regel met 'zelfstandigheid' aangeduid.