Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Naturalisering

betekenis & definitie

Naturalisering is het verkrijgen van een nieuwe nationaliteit, hiervoor gelden per land verschillende eisen.

In Nederland zijn eisen voor naturalisering o.m. dat men 18 jaar is; ten minste vijf jaar in Nederland heeft gewoond of drie jaar met een Nederlander heeft samengewoond; enigszins vertrouwd is met de Nederlandse taal en samenleving; en al het mogelijke heeft gedaan om de eigen nationaliteit op te geven. In België moet men 18 jaar zijn en drie jaar in België hebben gewoond, of twee jaar indien erkend als vluchteling.