Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Moratorium

betekenis & definitie

Moratorium is opschorting, bijvoorbeeld van voltrekkingen van de doodstraf. In het Verenigd Koninkrijk werd in 1965 een experimenteel moratorium van vijf jaar ingesteld.

Sindsdien heeft het Lagerhuis verscheidene moties verworpen om de doodstraf weer in te voeren. In Zuid-Afrika werd een tweejarig moratorium op de doodstraf dat was afgekondigd in 1990, in 1992 verlengd; later werd de doodstraf in de grondwet afgeschaft. In de VS was er van eind jaren zestig tot 1976 een niet-officieel moratorium op de doodstraf, in afwachting van beslissingen van het Hooggerechtshof. Daarna, tussen 1976 en 2003, werden meer dan 880 executies voltrokken. Amnesty International en andere organisaties hebben gepleit voor een nieuw moratorium. In sommige staten van de VS zijn terechtstellingen opgeschort in afwachting van de resultaten van studies naar mogelijke discriminatie van veroordeelden naar huidskleur, geestelijke vermogens e.d. De term moratorium wordt ook gebruikt voor opschorting van bijv. de wapenwedloop. In Nederland kan in de asielprocedure tot een besluitmoratorium van 1 jaar worden besloten voor asielzoekers uit landen waar grootschalig geweld heerst.