Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 29-06-2015

2015-06-29

Mensensmokkel

betekenis & definitie

Mensensmokkel, of mensenhandel, is het illegaal begeleiden of vervoeren van mensen naar een ander land. Mensensmokkel geldt als een misdrijf met een internationaal karakter waarbij velen betrokken zijn.

Bij mensensmokkel moet gedacht worden aan het werven van 'klanten', begeleiding tijdens de reis, verlenen van vervoer en onderdak tijdens de reis, verzorging van valse documenten en opvang in het land van bestemming. Mensensmokkelaars die in Europa actief zijn, zijn vooral afkomstig uit China, Albanië en Nigeria. Mensensmokkelaars vragen voor vervoer naar Nederland enige duizenden tot enige tienduizenden euro per reis per persoon. Ongeveer 60% van de asielzoekers die zich in Nederland melden blijkt door iemand (een reisagent) tegen betaling geholpen te zijn bij de reis, voorzien van valse papieren enzovoort.

Mensensmokkel wordt onder meer door het Nederlands ministerie van Justitie hard bestreden. Vluchtelingenorganisaties wijzen erop dat zonder reisagenten de meeste vluchtelingen, ook zij met gegronde vrees voor vervolging, Nederland niet zouden kunnen bereiken. Mensenhandel is een bijzondere categorie van mensensmokkel, gericht op uitbuiting vooral in de seksindustrie. De slachtoffers in Nederland zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en uit Afrika. Voor slachtoffers bestaat de 'B9-regeling', die recht geeft om voor de duur van onderzoek en vervolging legaal in Nederland te verblijven. Sinds 1999 deden honderden mensen, bijna allen vrouwen, een beroep op die regeling.