Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Mandatoire strafoplegging

betekenis & definitie

Mandatoire strafoplegging is een veroordeling in zaken waar de rechter geen keuze inzake de straf wordt gelaten, omdat de wet voorschrijft welke straf moet worden opgelegd.

Bijvoorbeeld, in Singapore en Maleisië is de doodstraf verplicht voor bezit van kleine hoeveelheden drugs, zoals 30 gram cocaïne. In Nederland hebben sommige politieke partijen zich geregeld voor mandatoire veroordeling uitgesproken, omdat daarmee een duidelijker signaal aan misdadigers zou worden gegeven. Amnesty is gekant tegen elke vorm van mandatoire strafoplegging. Ze staat op gespannen voet met beginselen van mensenrechten, die te allen tijde de mogelijkheid van beroep en gratie openlaten, ook om eventuele rechterlijke dwalingen te corrigeren. Bovendien ontstaat grote internationale rechtsongelijkheid als bijv. een Nederlandse drugssmokkelaar in Singapore een mandatoire straf krijgt voor een misdrijf waarvoor in Nederland een veel mildere straf mogelijk is.