Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Mandaat

betekenis & definitie

Mandaat is een taak of bevoegdheid. De term wordt o.m. gebruikt door de VN: een opdracht verstrekt krachtens het VN Handvest of een bepaalde resolutie.

Het mandaat van Amnesty International was de omschrijving van de doelstellingen van de organisatie (tegenwoordig spreekt de organisatie van haar 'missie'). Die zijn: onvoorwaardelijke vrijlating van gewetensgevangenen; een eerlijk proces voor politieke gevangenen; uitbanning van doodstraf, marteling, buitengerechtelijke executies en verdwijningen. Daarnaast stelt het mandaat dat Amnesty International zich inzet voor de bewustwording van alle mensenrechten zoals opgenomen in de Universele verklaring. In 2001 besloot Amnesty International tot een uitbreiding van het mandaat met actie tegen ernstige vormen van discriminatie die bepaalde sociaal-economische rechten (zoals het recht van vrouwen op onderwijs) aantast.