Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Kinderrechtenverdrag

betekenis & definitie

Het kinderrechtenverdrag zijn de rechten die zijn gebundeld in het Kinderrechtenverdrag (VN-verdrag over de rechten van het kind) uit 1989.

Dit verdrag noemt o.m. het recht op ontwikkeling, zo mogelijk een leven bij de ouders, vrijwaring van ontvoering door ouders of anderen, het recht op privacy en een huis, bescherming tegen schadelijke praktijken van adoptie, vrijwaring van doodstraf of levenslange gevangenisstraf voor kinderen onder de 18 jaar, vrijwaring van militaire dienst voor kinderen onder de 15 jaar. Binnen enkele maanden was het verdrag door 20 landen bekrachtigd, zodat het in werking trad en een comité van tien onafhankelijke experts ging functioneren. Het verdrag sindsdien is door bijna alle landen bekrachtigd: alleen de VS en Somalië deden dat nog niet.

Nationale wetgevingen erkennen jonge kinderen over het algemeen niet als rechtspersoon. Kinderen mogen bijvoorbeeld niet stemmen en niet zelfstandig een contract aangaan. Ze zijn ook niet op dezelfde manier aansprakelijk, bijv. voor schade of letsel, als volwassenen. Als ze een misdrijf begaan, moeten ze volgens speciaal kinderrecht worden veroordeeld. Wel kunnen in bijv. Nederland kinderen vanaf 12 jaar door de rechter gehoord worden over toewijzing van de ouderlijke macht na echtscheiding. In Nederland, als een van de weinige landen, is het mogelijk dat gehuwde homostellen kinderen uit binnen- of buitenland adopteren.