Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Kerkasiel

betekenis & definitie

Kerkasiel is het verlenen van asiel aan voortvluchtigen, vluchtelingen en asielzoekers in een kerk, gebaseerd op een bijbelse uitspraak (Exodus 21:13) waarin iemand die onopzettelijk heeft gedood asiel wordt verleend om te ontkomen aan bloedwraak.

Het principe werd in de 6e eeuw bepleit en in praktijk gebracht door bisschop Gregorius van Tours. Tot in de 17e eeuw werd de kerk vaak als vrijplaats gebruikt. In 1986 verklaarden de Groningse en later de Nederlandse Raad van Kerken dat kerkgebouwen voor vluchtelingen konden worden opengesteld. Geregeld verblijven groepen asielzoekers en uitgeprocedeerden voor korte of langere tijd in kerken. Vooral de vluchtelingenorganisatie INLIA heeft zich voor kerkasiel ingezet. De Nederlandse overheid heeft meermalen verklaard zich niet door kerkasiel gebonden te achten, maar gedwongen uitzetting uit kerken is achterwege gebleven. In de VS heeft de Sanctuary-beweging op grote schaal kerkasiel verleend aan vooral vluchtelingen uit Midden-Amerika. De christelijke activiste Stacey Merkt werd in 1987 door Amnesty International geadopteerd als gewetensgevangene, nadat ze tot gevangenisstraf was veroordeeld voor het verlenen van kerkasiel aan vluchtelingen uit Midden-Amerika.