Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 29-06-2015

2015-06-29

Huurling

betekenis & definitie

Een huurling is iemand die voor geld in dienst gaat bij een buitenlands leger. Vaak worden huurlingen ook ingezet om om een opstand te onderdrukken, zoals in februari 2011 gebeurde in Libië (Benghazi en Beyida).

Een speciale rapporteur bij de VN-commissie voor mensenrechten doet studie naar huurlingen. De activiteiten van huurlingen, vooral in Afrika maar ook elders, zijn volgens zijn verslagen een bedreiging voor de zelfbeschikking van volken en een schending van mensenrechten. Ze vallen niet onder internationale mensenrechtenverdragen, maar hun daden kunnen veroordeeld worden op grond van de Geneefse verdragen.

Het internationaal recht zoals dat in de Verdragen van Den Haag en de Conventie van Genève is vastgelegd beschermt huurlingen niet.