Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Gepubliceerd op 23-06-2015

Haatspraak

betekenis & definitie

Haatspraak (Engels: hatespeech) is taalgebruik dat een persoon of groep aanvalt op grond van godsdienst of seksuele ori├źntatie, of dat een uiting is van xenofobie of rassendiscriminatie.

Hate speech valt volgens het VN-verdrag (BuPo) niet onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting omdat ze, door op te roepen tot geweld en discriminatie, geldt als een misbruik van dat recht. In westerse landen wordt holocaustontkenning vaak tot haatspraak gerekend. In bijvoorbeeld Canada kan ook het maken van laatdunkende grappen over vrouwen of indianen als haatspraak worden bestraft.

Artikel 137d van het Nederlands Wetboek van strafrecht zegt:
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!