Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 29-06-2015

2015-06-29

Genetische manipulatie

betekenis & definitie

Genetische manipulatie is het veranderen van de erfelijke eigenschappen van een plant, dier of micro-organisme. Mensen zijn al eeuwen bezig met genetische manipulatie. Ze selecteren bijvoorbeeld nieuwe bacteriën om kaas of bier te maken of kruisen bestaande plantenrassen met elkaar om een beter ras te krijgen.

In de moderne biotechnologie loopt het proces aanzienlijk sneller: er worden extra genen bij een plant, dier of micro-organisme ingebracht. Die genen bevatten de informatie voor de gewenste eigenschappen. Toepassingen van genetische manipulatie zijn bijvoorbeeld vleesrijker diersoorten, gewassen die beter tegen ziektes bestand zijn en reiniging van vervuilde bodems met behulp van micro-organismen, of om planten plastic te laten maken. Ook kunnen met gentechnologie 'klonen' van planten en dieren worden gemaakt.

In Europa is de houding tegenover veel voedsel genetisch gemanipuleerd voedsel overwegend positief, in de VS is het verzet veel groter en wordt vooral gewezen op de onbekende risico's die ingrijpen in de 'natuur' met zich mee kan brengen. Met het klonen van menselijk weefsel is vanaf de jaren negentig geëxperimenteerd. Gekloond weefsel kan grote betekenis hebben voor het bestrijden van ziektes en het verhelpen van aangeboren handicaps en wonden. In 1997 nam de Raad van Europa een verdrag aan dat het klonen van menselijk weefsel niet verbiedt, maar stelt dat 'het welzijn van mensen voorrang heeft boven uitsluitend de belangen van samenleving en wetenschap'. Het mag ook geen commerciële doeleinden dienen. Begin 2004 werden de eerste successen met het klonen van menselijk weefsel gemeld.