Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 11-06-2015

2015-06-11

Europees Sociaal Handvest

betekenis & definitie

Het Europees Sociaal Handvest is een verdrag van de Raad van Europa, aanvaard in 1961. De meeste artikelen zijn als aanbevelingen of streefdoelen, niet als bindende voorschriften geformuleerd.

Het Europees Sociaal Handvest telt 38 artikelen die betrekking hebben op werk en werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, vakantie en vrije tijd, beloning, ontslag, vereniging en vergadering, vakvereniging, collectieve onderhandeling, stakingsrecht, kinderarbeid, gezondheid, medische controle, zwangerschapsverlof en bescherming van zwangere vrouwen, beroepsopleiding, voorzieningen, werkloosheid, gezin, het verlaten van het land, migranten en gezinshereniging. Het handvest is veel specifieker dan het VN-verdrag (EcSoCu).