Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 11-06-2015

2015-06-11

Europees Parlement

betekenis & definitie

Het Europees Parlement (of: EP) is het parlement van de Europese Gemeenschap en kwam voor het eerst bijeen in 1958. Het is, als onderdeel van de Europese Unie, vanaf 2004 uitgebreid van 626 tot 751 leden die zo'n 375 miljoen stemgerechtigde Europeanen vertegenwoordigen.

De bevoegdheden van het parlement zijn beperkt. Het mag bijvoorbeeld oordelen over de begroting en de leden van de Europese Commissie (het ambtelijk apparaat), maar niet over details van beslissingen. Het parlement kiest de voorzitter van de Europese Commissie en mag die commissie in z'n geheel goedkeuren of wegstemmen. In bepaalde gevallen moet het door de Raad van Ministers van de EU worden geconsulteerd, bijvoorbeeld bij de vele 'richtlijnen' die in de lidstaten kracht van wet hebben of bij het aangaan van overeenkomsten met niet-EU-landen.

Het parlement is erg actief op het terrein van de mensenrechten. Het kent een Subcomité voor de Rechten van de Mens. Elk jaar neemt het parlement een groot aantal resoluties aan over schendingen van mensenrechten in bepaalde landen, plus een samenvattende resolutie waarin alle afzonderlijke resoluties worden samengevat. Speciale thematische aandacht van het parlement is onder meer uitgegaan naar vluchtelingen, minderheden, racisme en de doodstraf. Het parlement reikt jaarlijks de Sacharovprijs uit aan een mensenrechtenverdediger.