Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Gepubliceerd op 11-06-2015

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

betekenis & definitie

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), in het Engels: European Court of Human Rights (ECHR), is een hof ingesteld door het Europees Verdrag voor de mensenrechten, bestaande uit één rechter van elke lidstaat van de Raad van Europa. Het is gevestigd in Straatsburg.

Het EHRM komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Klachten kunnen zowel door staten als, indien de staat partij is bij het bijbehorende protocol, door individuen worden ingediend. Beslissingen zijn bij meerderheid van rechters en zijn bindend voor de partijen. De desbetreffende staat wordt geacht maatregelen te nemen ter uitvoering van het vonnis. Het hof doet uitspraken van verreikende betekenis. In 2001 bijvoorbeeld bevestigde het hof een door de Turkse regering uitgevaardigd verbod van een islamistische partij. Het hof stelde dat bepaalde bepalingen van de wetten van de islam (sharia) niet in overeenstemming zijn met internationale normen van mensenrechten.

De afhandeling van zaken kan zeer lang duren, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de behandeling van klachten die uit naam van Tsjetsjeense slachtoffers zijn ingebracht tegen de Russische Federatie (medio 2007 opgelopen tot 20.000 zaken). Enkele Tsjetsjeense slachtoffers is inmiddels een schadevergoeding toegekend. Begin 2009 was de totale achterstand (backlog) in zaken opgelopen tot 100.000. Meer dan 25% van de zaken is ingediend tegen Rusland. Turkije, Roemenië en Oekraïne zijn elk goed voor 10% van de zaken. Tegen Nederland zijn ongeveer 350 zaken ingebracht.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!