Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 11-06-2015

2015-06-11

Erga Omnes

betekenis & definitie

Erga Omnes is een Latijnse uitdrukken en betekent ''jegens allen''. Het is een term uit het internationaal recht voor rechten die onvoorwaardelijk voor alle staten en individuen gelden.

Zo zijn misdrijven tegen de menselijkheid, piraterij en rassendisciminiatie misdrijven die 'erga omnes' zijn. Alle staten zijn dan ook gerechtigd andere staten op dergelijke misdrijven aan te spreken. Zo'n actie mag niet worden beschouwd als een 'bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden'.

Het concept werd erkend door het Internationaal Gerechtshof met de beslissing van Justitie in de Barcelona Traction-zaak (België tegen Spanje, Tweede Fase, ICJ Rep 1970 3 in paragraaf 33).