Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 11-06-2015

2015-06-11

Eerwraak

betekenis & definitie

Eerwraak (of: eremoord) is een moord die vaak met een beroep op wetten van de islam (sharia) gerechtvaardigd worden. Eerwraak is echter geenszins beperkt tot de islam: er bestaan sterke tradities van eerwraak in 'machoculturen' in bijvoorbeeld Sicilië, Corsica en Latijns-Amerikaanse landen.

In veel landen en gemeenschappen bestaat het gebruik dat schendingen van de 'eer' worden gewroken. In vooral islamitische gemeenschappen leidt dat ertoe dat bijvoorbeeld een vrouw die overspel zou hebben gepleegd of haar familie anderszins tot schande zou hebben gemaakt wordt mishandeld, met zuur overgoten, in brand wordt gestoken of vermoord. Ook mannen worden, in mindere mate, het slachtoffer van eerwraak.

Eremoorden krijgen verhoudingsgewijs grote aandacht van de media, maar ze zijn maar een heel klein percentage van het huiselijk en ander geweld dat vrouwen in veel landen treft. In steeds meer landen vindt de justitie het eermotief niet langer reden om moordenaars vrij te spreken, maar in bijvoorbeeld Pakistan gaan de meeste daders van eerwraak nog altijd vrijuit. Diverse organisaties hebben opvanghuizen ingericht om vrouwen tegen de wraak van familieleden te beschermen.

Ook in Nederland komt eremoord voor; volgens sommige onderzoeken gaat het om zo'n twintig gevallen per jaar. Maar eerwraak is vaak moeilijk te onderscheiden van andere vormen van huiselijk geweld. Veelal bekent de verdacht niet dat eerwraak het motief was voor de doodslag, omdat hij dan terecht moet staan voor moord met voorbedachten rade.