Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 03-07-2015

2015-07-03

EcSoCu

betekenis & definitie

Het VN-verdrag EcSoCu (Economische, Sociale en Culturele Rechten) werd in 1966 aanvaard en in 1976, na 35 ratificaties, van kracht.

Dit verdrag bevat 31 artikelen, over onder meer discriminatie, gelijkheid van de geslachten, werk, keuze van arbeid, werkomstandigheden, beloning, vakverenigingen, stakingsrecht, vereniging en vergadering, gezin, huwelijk, verlof bij zwangerschap, voedsel, gezondheid, onderwijs, culturele participatie en vooruitgang in de wetenschap.

De meeste van deze rechten zijn geformuleerd als aanbevelingen of streefdoelen, en daarom minder bindend dan die van het VN-verdrag (BuPo). Geen van de rechten is niet-opschortbaar. Bij dit verdrag hoort een VN Comité voor Economische, Sociale en Culturele rechten. Het is een groep van 18 onafhankelijke deskundigen, in 1987 ingesteld om toezicht te houden op de uitvoering van het VN-verdrag (EcSoCu), onder meer door bestudering van de rapportages van staten. Er is een facultatief protocol bij dit verdrag voorgesteld, dat moet voorzien in klachtrecht voor individuen.