Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 04-06-2015

2015-06-04

Early warnings

betekenis & definitie

Early warnings is een term voor signalen die wijzen op het ontstaan van een patroon van grootschalige schendingen van mensenrechten.

Dergelijke signalen zijn onder meer het optreden van doodseskaders, onopgehelderde moorden met politieke achtergrond, geheime operaties tegen guerrillabewegingen, aanvallen op de onafhankelijkheid van rechters. Belangrijke organisaties die zich speciaal toeleggen op het publiek maken van early warnings zijn International Alert en de International Crisis Group.

Early warnings hebben alleen zin als er naar wordt geluisterd. Begin 1994 waarschuwde de Canadese VN-generaal Romeo Dallaire in Rwanda voor een dreigende massamoord. De VN reageerde niet. Toen de genocide in april begon, trokken de VN troepen terug. Binnen drie maanden werden meer dan een half miljoen Rwandezen gedood.