Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 23-05-2015

2015-05-23

Detentie

betekenis & definitie

Detentie is afgeleid van het Franse woord voor gevangenschap en is een synoniem voor gevangenisstraf of vastgezet worden.

In het Nederlands strafrecht wordt deze term niet gebruikt. In de omgangstaal heeft detentie de betekenis van vrijheidsbeneming (voorlopige hechtenis en gevangenisstraf). Zo gebruikt de Nederlandse overheid het woord gedetineerde voor iemand die opgesloten is in het gevangeniswezen en veroordeeld is voor een misdrijf of nog niet veroordeeld en in afwachting van het vonnis van zijn rechtszaak is.

De VN-commissie voor mensenechten stelde in 1991 een werkgroep voor willekeurige detentie in.