Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 23-05-2015

2015-05-23

Derde wereld

betekenis & definitie

De term 'derde wereld' onderscheidde ontwikkelingslanden van de eerste wereld (rijke landen) en de tweede wereld (de landen van het Oostblok, onder communistische regeringen). Als 'vierde wereld' worden wel de armste groepen van de bevolking in alle landen ter wereld aangeduid.

In de derde wereld bevinden zich vooral ontwikkelingslanden: landen die relatief arm en onderontwikkeld zijn. Er zijn bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) geen definities van 'ontwikkelde' en 'onderontwikkelde' landen. Landen kunnen zelf aangeven in welke categorie ze willen vallen. Daarmee krijgen ze bepaalde voordelen, zoals voorlopige vrijstelling van maatregelen of technische hulp. Op een lijst van de VN stonden, in 2003, 49 landen als ontwikkelingsland aangemerkt. De Index van Menselijke Ontwikkeling heeft een maatstaf ontwikkeld voor landen met een hoge, middelmatige of lage ontwikkelingen.