Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 23-05-2015

2015-05-23

Demonstratievrijheid

betekenis & definitie

Demonstratievrijheid is de vrijheid van demonstratie (betoging) en valt onder het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging en vergadering.

Een demonstratie is een betoging die meestal politiek van aard is. Het is bedoeld om met een groep mensen ergens tegen te protesteren.

Het recht om te demonstreren is een democratisch recht. Demonstraties kunnen wel worden beperkt om wanordelijkheden te voorkomen. In Nederland berust demonstratievrijheid op de grondwet. Burgemeesters hebben echter een noodbevelbevoegdheid om demonstraties met het oog op verwachte gewelddadigheden te verbieden en aldus de openbare orde te beschermen.

Veel demonstranten zien het ook als een democratische plicht; een middel om bestuurders, volksvertegenwoordigers en machthebbers erop te wijzen dat ze iets verkeerd doen. Anderen zien demonstreren echter als een verstoring van het democratische proces, een oneigenlijk pressiemiddel. Zij vinden dat democratisch verkozen bestuurders en vertegenwoordigers hun werk moeten doen, ongestoord door actievoerders en demonstranten.