Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Control Arms Campaign

betekenis & definitie

De control arms campaign is een langlopende internationale campagne (gestart in 2003). Samen met andere organisaties roept Amnesty International op tot het aannemen van het internationaal Wapenhandelsverdrag.

De deelnemers van het samenwerkingsverband dat de campagne voert zijn onder meer Amnesty International, de ontwikkelingsorganisatie Novib/Oxfam, en de coalitie Iansa. Die laatste verenigt honderden organisaties die actie voeren tegen kleine wapens.

Het Wapenhandelsverdrag is in oktober 2006 als ontwerp door de VN aanvaard. Het Wapenhandelsverdrag moet staten verplichten tot verantwoorde wapenhandel. Door het verdrag kan worden voorkomen dat wapens in verkeerde handen terechtkomen. Amnesty pleit voor het aanpakken van illegale wapenmakelaars, het verscherpen van nationale en internationale exportcontroles, meer openheid over wapenhandel, en het beter registreren en merken van wapens zodat hun herkomst te herleiden is. Amnesty is niet tegen verantwoord gebruik en gecontroleerde handel in wapens. Wapens kunnen nodig zijn om de veiligheid van burgers te garanderen. Amnesty is tegen de handel in wapens indien het risico bestaat, of het aantoonbaar is, dat de wapens leiden tot ernstige mensenrechtenschendingen of schendingen van humanitair recht. Amnesty wil tevens een goede aanpak van de wapens die er al zijn. Zo'n aanpak houdt in: voorlichting over misbruik van wapens, het inzamelen van overtollige wapens, demobilisatie van soldaten en strenge wetgeving omtrent het gebruiken, bezitten en verder verhandelen van wapens.