Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 22-05-2015

2015-05-22

Conflictgrondstoffen

betekenis & definitie

Conflictgrondstoffen zijn grondstoffen waarvan de handel en verkoop bijdraagt aan gewapende conflicten, vooral in Afrika. Het gaat om grondstoffen als tropisch hardhout, coltan (gebruikt in o.m. mobiele telefoons), goud, andere zeldzame mineralen en vooral diamanten.

Zowel regeringen als oppositiegroepen proberen zich meester te maken van de winningsgebieden om hun gewapende strijd te financieren. Stopzetting van de illegale exploitatie van grondstoffen is vanuit het oogpunt van conflictpreventie, duurzame ontwikkeling en het stimuleren van een goed ondernemersklimaat een prioriteit. Diamanten zijn gemakkelijk te smokkelen, omdat de herkomst moeilijk is vast te stellen en de opbrengst per gewicht groot is.

In 2000 ging het Kimberley-proces van start dat moet leiden tot een onafhankelijk certificeringsysteem voor diamanten. Als alleen diamanten vergezeld van een herkomstcertificaat verhandeld mogen worden, dan zijn 'schone' diamanten gemakkelijk te onderscheiden van conflictdiamanten. Vanaf 2003 waren 55 landen bij het Kimberley-proces betrokken. Eind 2004 werden voor het eerst diamanthandelaren uit Antwerpen veroordeeld voor handel in conflictdiamanten. In Nederland werd de zakenman Guus Kouwenhoven in 2006 in eerste aanleg veroordeeld omdat hij in Liberia voor de houtkap grote illegale bedragen had betaald die het politiek geweld ondersteunden.