Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 22-05-2015

Conditionaliteit

betekenis & definitie

Conditionaliteit is een ander woord voor voorwaardelijkheid. Het is een term in de ontwikkelingshulp voor eisen waaraan een overheid moet voldoen om hulp te krijgen.

Die voorwaarden zijn bijvoorbeeld minder subsidies, hogere belastingheffing en zonodig devaluatie van de munt. In recente jaren is aan die eisen de voorwaarde van goed bestuur toegevoegd. Conditionaliteit is er ook in bilaterale hulp: het Nederlandse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking baseert de selectie van landen die structureel ontwikkelingshulp krijgen onder meer op goed bestuur.

Volgens Amnesty moet altijd hulp worden geboden waar die de mensen in nood kan bereiken. Amnesty vindt dat aan hulp, leningen en handelscontacten in elk geval twee voorwaarden moeten worden gesteld:

Geen directe bijdrage aan schendingen van mensenrechten (zoals door levering van wapens die voor schendingen worden gebruikt).
Geen onderhandelingen over mensenrechten, dat wil zeggen de inzet voor mensenrechten mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan hulp of handel.