Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Bart Stapert

betekenis & definitie

Bart Stapert (1964) is een Nederlandse jurist die verscheidene functies vervulde bij de Nederlandse afdeling van Amnesty International en die in 1989-2001 in de VS werkte als advocaat voor degenen die tot de doodstraf waren veroordeeld.

Stapert heeft zijn rechtenstudie voltooid in Groningen, waarna hij verhuisde naar de Verenigde Staten. Hij behandelde ruim 70 doodstrafzaken en zette bureaus voor rechtshulp in arme wijken op. In 2001 werd hem door de universiteit van Utrecht een eredoctoraat verleend vanwege zijn werk voor de mensenrechten. In 2005 werd hij voorzitter van Amnesty International Nederland.

Vanaf 2007 is mr. Stapert werkzaam in de Nederlandse advocatuur, eerst bij Böhler Advocaten (thans Prakken D’Oliveira), totdat hij in 2013 zijn eigen kantoor oprichtte. Naast gecompliceerde strafzaken (voornamelijk geweldsmisdrijven, computerfraude, witwassen en andere financiële delicten) staat in die praktijk het internationaal strafrecht centraal: dreigende uit- of overlevering vanuit Nederland of Nederlanders die in het buitenland zijn aangehouden of gedetineerd en die gebruik willen maken van de WOTS-regeling.