Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Arabisch Handvest voor de Mensenrechten

betekenis & definitie

Het Arabisch Handvest voor de Mensenrechten is een handvest dat werd aanvaard in 1994. Het handvest volgt in grote lijnen de VN-verdragen, met enkele opvallende uitzonderingen.

De Permanente Arabische Commissie voor de Rechten van de Mens, opgericht in 1968 door de Arabische Liga, nam in 1979 het initiatief tot het opstellen van een handvest. Het werd uiteindelijk aanvaard in 1994.

Het handvest roept in de inleiding God en de wetgeving van de islam (sharia) aan en veroordeelt het zionisme, het geeft een beperkt recht op vrijheid van meningsuiting en het verklaart de doodstraf (alleen) onwettig als die wordt opgelegd voor politieke misdrijven. Dit handvest werd nooit van kracht, maar een herziene versie uit 2004 werd in maart 2008 van kracht. Ook dit handvest toont gebreken ten opzichte van internationaal recht. Het maakt de doodstraf voor minderjarigen mogelijk en sluit onder meer het opschorten van het recht op leven (in noodtoestand) en wrede behandeling van gevangenen niet uit. Om die redenen steunt Amnesty de bekrachtiging van dit handvest niet, terwijl het wel de bekrachtiging steunt van diverse VN-verdragen en ook van het Afrikaanse, Amerikaanse en Europese regionale mensenrechtenverdrag.

Eind 2013 hadden 13 van de 22 landen van de Liga het handvest bekrachtigd.