Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Anti-Slavery Society

betekenis & definitie

De American Anti-Slavery Society werd in 1833 opgericht door William Lloyd Garrison (vanaf 1840 de American and Foreign Anti-Slavery Society). Deze beweging bood onder andere ontsnapte slaven uit het zuiden hulp aan.

Het abolitionisme (beweging tot afschaffing van de slavernij) ontstond toen de Quakers in de Amerikaanse staat Pennsylvania de slavernij afschaften.

Het boek van Harriet Beecher uit 1852, Stowe's Uncle Tom's cabin (Nederlands: de Negerhut of de Negerhut van Oom Tom), maakte veel sentimenten los. Het boek was de eerste grote poging om het brede publiek in de Verenigde Staten en elders te wijzen op de immorele en mensonterende praktijken van de slavernij en slavenhandel in de Verenigde Staten. Het boek werd een internationale bestseller, een standaardwerk van de abolitionistische beweging en vervloekt en verketterd door de slavenhoudende staten in het Zuiden van de Verenigde Staten. Het boek heeft een belangrijke rol gespeeld bij de afschaffing van de slavernij in de VS.

De strijd tussen voorstanders van afschaffing (in het noorden) en tegenstanders (in het zuiden) werd inzet van de Amerikaanse burgeroorlog. Een groot deel van het verzet tegen slavernij was kwam overigens minder voort uit morele overtuiging dan uit de conclusie dat slavernij onrendabel was.

In Engeland richtte de Quaker William Wilberforce in 1839 de Anti-Slavery Society op. Deze organisatie, met een hoofdkantoor in Londen en nu de langst functionerende mensenrechtenorganisatie ter wereld, richt zich behalve tegen restanten van slavernij zoals in Afrika, ook tegen schuldhorigheid, praktijken die schadelijk zijn voor vrouwen en kinderen zoals vrouwenbesnijdenis en ontoelaatbare kinderarbeid, en onmenselijke arbeidsomstandigheden waar ook ter wereld. De naam is nu Anti-Slavery International.